Wprowadzenie
O nas
Oferta
Galeria
Kontakt i dojazd


"Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem." Seneka Młodszy

Terapia pedagogiczna:

       Dzieci borykające się z trudnościami w zakresie nauki czytania i pisania mają możliwość skorzystania z terapii pedagogicznej prowadzonej w naszym gabinecie. Zajęcia poprzedzone są diagnozą, na podstawie której powstaje indywidualnie dobrany program naprawczy stanowiący podstawę planowanych zajęć z dzieckiem.

       Wszelkie działania podejmowane w ramach reedukacji mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także sprawności grafomotorycznych. Zajęcia pomagają nie tylko usprawnić technikę czytania i pisania. Ważnym kierunkiem działań reedukatora jest rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci.

       Terapia pedagogiczna to także zajęcia utrwalające reguły gramatyczne oraz zasady ortograficzne.

Cennik - terapia pedagogiczna:

Zajęcia indywidualne:

Czas trwania zajęć: 50 min.
50 zł

Osoba prowadząca:

mgr Alicja Piorun