Wprowadzenie
O nas
Oferta
Galeria
Kontakt i dojazd


"Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem." Seneka Młodszy

O nas:

mgr Maria Kołakowska

Założycielka i właściciel gabinetów „VERBIS”. Jest surdologopedą, nauczycielem pracujący od 8 lat z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Ukończyła Filologię Polską oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Edukacji Wczesnoszkolnej z Reedukacją na Wydziale Pedagogicznym UW, a od 2012 roku także terapeutą integracji sensorycznej po kursach I i II stopnia organizowanych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Z końcem czerwca 2013 roku ukończyła Podyplomowe Studia Surdologopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej organizowane we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i uzyskała tytuł surdologopedy. Obecnie pracuje jako logopeda w szkole oraz dwóch przedszkolach, a także we własnym gabinecie logopedycznym. Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci w wieku szkolnym, inspiratorów i pomysłodawców wielu podejmowanych w firmie działań.

„Największą wartość prowadzonego przeze mnie przedsięwzięcia dostrzegam w możliwości współpracy grona specjalistów, którzy tworząc zespół mogą na podstawie prowadzonych obserwacji diagnostycznych wytyczyć zakres i kierunki pracy z dzieckiem oraz poprowadzić kompleksową terapię dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Nasze zajęcia pozwalają na osiągnięcie dobrych efektów dzięki zaangażowaniu uczestników zajęć, co dzieje się poprzez indywidualizację działań edukacyjnych. Terapia odbywa się w postaci zajęć indywidualnych, natomiast zajęcia kursowe to grupy maksymalnie 4-osobowe tak, by możliwe było zachowanie formuły warsztatów. „

mgr Alicja Piorun

Pedagog, terapeuta z 28-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Ukończyła kierunek: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Studiowała również na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej.Wiele lat pracowała jako nauczyciel grupy dzieci sześcioletnich oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne, przeprowadzała diagnozy pedagogiczne. Ukończyła wiele kursów, szkoleń i warsztatów. Obecnie prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, podnoszenie sprawności manualnych, praca z dzieckiem leworęcznym).

mgr Halina Dąbrowska

Polonista, nauczyciel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Od wielu lat związana z jednym z legionowskich liceów. Posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego, bierze czynny udział w egzaminowaniu maturzystów. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wspaniały pedagog, nauczyciel „z pasją”, dzięki któremu literatura polska staje się uczniom bliższa, ciekawsza, bardziej przystępna. W gabinetach „Verbis” prowadzi warsztaty przygotowujące młodzież do egzaminów z języka polskiego. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu praktyka skutecznie pomaga w osiągnięciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania znakomitych wyników na maturze, egzaminie gimnazjalnym czy egzaminie klas szóstych.

mgr Renata Nowakowska

Absolwentka filologii angielskiej w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W 2011 roku ukończyła kurs metodyczny Methodology And Language Skills w Oxford House College. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Języka angielskiego uczy od ponad 3 lat. Doświadczenie zdobywała pracując w Legionowskim gimnazjum, liceum oraz szkole policealnej ŻAK. Z Gabinetem Verbis współpracuje od 2 lat. Prowadzi kursy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. "Kontakt z dziećmi sprawia mi ogromną radość i daje wiele satysfakcji. Ta praca jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ robię to, co kocham, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając cenne doświadczenie. Największą nagrodą są dla mnie sukcesy moich uczniów."