Wprowadzenie
O nas
Oferta
Galeria
Kontakt i dojazd


"Timendi causa est nescire - niewiedza jest przyczyną lęku." Seneka

Edukacja matematyczna:

       Zapraszamy do udziału w kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego. Kursy „Matematyka dla maturzystów” oraz „Matematyka dla gimnazjalistów” odbywają się w grupach 4-osobowych umożliwiających dokładne zapoznanie się z zagadnieniami egzaminacyjnymi i w pełni aktywny udział w zajęciach. Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego nauczyciela jednego z najlepszych legionowskich liceów, egzaminatora maturalnego od lat z powodzeniem przygotowującego uczniów do egzaminu dojrzałości. Małe, warsztatowe grupy dają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą prowadzącą, wyrównania ewentualnych braków w zakresie edukacji matematycznych, upewnienia się, czy odpowiednio przygotowujemy się do jednego z ważniejszych egzaminów. Istnieje też możliwość przygotowania się do egzaminów z matematyki na wyższe uczelnie.


Cennik – edukacja matematyczna:

Warsztaty - „Matematyka dla maturzystów”
                 - „Matematyka dla gimnazjalistów”

Czas trwania zajęć: 2 x 45min. + konsultacje indywidualne (cyklicznie)
Cena:
(w grupie 2-os.): 50 zł (200 zł miesięcznie)
(w grupie 3-os.): 40 zł (160 zł miesięcznie)
(w grupie 4-os.): 35 zł (140 zł miesięcznie)

Zajęcia indywidualne (korepetycje, konsultacje);

Czas trwania zajęć: 60 min.
Cena:
(uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum): 50 zł
(uczniowie szkół średnich, maturzyści): 60 zł

Osoba prowadząca:

..............