Wprowadzenie
O nas
Oferta
Galeria
Kontakt i dojazd


„To, co zdobyliśmy największym trudem, najbardziej kochamy” Seneka

Terapia logopedyczna i surdologopedyczna:

       Oferujemy indywidualne zajęcia w ramach terapii logopedycznej, a także surdologopedycznej. Z zajęć korzystają zarówno dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, mową bezdźwięczną, sygmatyzmem, kappacyzmem, rotacyzmem, rynolalią, zaburzeniami prozodii, jak i dzieci dwujęzyczne.

       Terapia surdologopedyczna proponowana jest dzieciom niesłyszącym oraz niedosłyszącym, a także uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego pochodzenia centralnego. Zajęcia mają na celu rozwijanie komunikacji werbalnej poprzez budowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej. W ramach terapii konieczne są zatem zarówno ćwiczenia usprawniające prawidłową wymowę dziecka, jak i zadania kształtujące jego świadomość językową (ćwiczenia leksykalne, fleksyjne, składniowe, narracyjne).

       Zajęcia logopedyczne oraz surdologopedyczne poprzedzone są diagnozą obejmującą wywiad, analizę dokumentacji medycznej i pedagogicznej dziecka, anatomiczną i funkcjonalną ocenę budowy aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu, w tym słuchu fonemowego, badanie sprawności językowej i komunikacyjnej. Na podstawie diagnozy logopedycznej tworzony jest program terapii będący bazą do dalszej pracy z dzieckiem.

W ramach terapii logopedycznej prowadzone są:
- ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe,
- ćwiczenia korekcji nieprawidłowo realizowanych głosek zgodnie z kierunkiem terapii    logopedycznej,
- ćwiczenia rozwijające sprawności językowe i komunikacyjne dziecka.


Logopedia i surdologopedia

Diagnoza:

Czas trwania zajęć: 45 – 60 min.
60 zł

Terapia logopedyczna:

Czas trwania zajęć: 30 min.
45 zł

Terapia surdologopedyczna:

Czas trwania zajęć: 30 min.
50 zł

Osoba prowadząca:

mgr Maria Kołakowska