Wprowadzenie
O nas
Oferta
Galeria
Kontakt i dojazd


"Timendi causa est nescire - niewiedza jest przyczyną lęku." Seneka

Wprowadzenie:

       Gabinet Logopedyczny i Edukacja Językowa „Verbis” to miejsce, w którym od października 2011 roku prowadzona jest edukacja oraz terapia dzieci i młodzieży szkolnej.

       Naszym nadrzędnym celem było stworzenie placówki umożliwiającej organizowanie wsparcia dla dzieci z trudnościami w zakresie komunikacji werbalnej, zaburzeniami rozwojowymi oraz wszelkimi trudnościami w nauce. Dzięki współpracy zespołu specjalistów (logopedy, pedagoga korekcyjnego, terapeuty integracji sensorycznej, nauczycieli przedmiotowych) trafiający do nas uczeń może być dokładnie zdiagnozowany i skierowany do właściwego terapeuty, który przygotowuje indywidualnie dobrany program jako podstawę do prowadzonej pracy.

       Poszukujemy także mocnych stron naszych uczniów, rozwijamy talenty językowe, matematyczne, polonistyczne. Zajęcia w gabinetach „Verbis” to także 4-osobowe warsztaty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego dla maturzystów, gimnazjalistów i szóstoklasistów. Bogatą ofertę zajęć uzupełniają dodatkowe formy rozwijania zainteresowań dla młodzieży szkolnej. Pomysłodawcami zajęć są często nasze dzieci, jesteśmy otwarci także na pomysły Państwa latorośli ;)

       Serdecznie zapraszamy! U nas nauka to przyjemność, rozwijanie pasji i zainteresowań, wspólne pokonywanie trudności, radosna zabawa i podejmowanie nowych wyzwań. Przyjdź i przekonaj się sam!